Atsaklamaz Üyesi Bursa Altılısından 247 bin TL kazandı,
Kendisini tebrik eder diğer üyelerimize de nasip olmasını dileriz.